Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 20. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
6.C Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Motáková Kateřina .. - - - - Jo Kol Kol -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Johnová Ludmila
5 supl. (Mo) Rj 9.B (Rj9B) 8.B
Kolářová Jana
6 supl. (Mo) Tv 8.C (TvcM)+ Těl
7 supl. (Mo) Tv 8.C (TvcM)+ Těl
Špindlerová Dana
6 odpadá Čjl 6.C
Změny v rozvrzích tříd
6.C
6. les. Obecná absence třídy
8.B
0 Rj Rj82 odpadá (Mo)
6 Tv TvcM Těl supluje Kol (Mo)
7 Tv TvcM Těl supluje Kol (Mo)
8.C
0 Rj Rj82 odpadá (Mo)
6 Tv TvcM Těl supluje Kol (Mo)
7 Tv TvcM Těl supluje Kol (Mo)
9.B
5 Rj Rj9B 8.B supluje Jo (Mo)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

POZOR!
1) Žáci 6. C jsou na vyučování ve své třídě, na Aj se nedělí. Žáci + vyučující mají roušky, respirátory.
Aj 6. C - p. uč. Zastoupilová
Čj 6. C - přesun ze 6. hodiny na 4. hodinu - p. řed. Škarka, v 11.10 odchod na oběd a domů.